REFERENCE


Během třináctileté existence firma spolupracovala např. se společnostmi:

  Beva s.r.o.
  Lobstav spol. s r.o.
  PREFA Brno a.s.
  Nábytek Blanář a.s.
  Schoeller Arca System s.r.o.
  Worthington Cylinders a.s.
  OTIS a.s.


Jako subdodavatel se firma podílela mmj. na:

  výrobě ocelových konstrukcí obchodních center LIDL, TESCO, INTERSPAR
  rekonstrukci brněnského náměstí - dodávka konstrukce pro vytyčení kostela
  dodávka ocelového zábradlí do brněnského Campusu
  ocelová lávka v administrativní budově na ul. Příkop
  rekonstrukce sportovních areálů ve Vrbici a v Bořeticích